top of page

COMUNICAT DE PRESĂ

 Înființarea serviciului ”Duș social” pentru persoanele fără adăpost

Asociația Congregația Slujitorii Carității – Opera Don Guanella lansează serviciul ”Duș social” pentru persoanele fără adăpost din municipiul Iași. Scopul proiectului este creșterea calității vieții și încadrarea în societate ca membri activi, care se pot bucura în mod egal de drepturile și responsabilitățile lor ca cetățeni, pentru un număr de 110 persoane fără adăpost din municipiul Iași.

Proiect derulat de Asociația Congregația Slujitorii Carității – Opera Don Guanella cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Activitățile proiectului au în vedere creșterea ratei de sprijinire a persoanelor fără adăpost, identificarea și ajutorarea a 110 persoane fără adăpost din municipiul Iași. Astfel, dorim să venim în sprijinul acestora prin înființarea serviciului ”Duș social”. Este o inițiativă nouă care presupune vehiculul are o cabină pentru baie, o toaletă, un cabinet de asistență medicală, spațiu de frizerie și mașină de spălat cu uscător.

 

Rezultate preconizate în cadrul proiectului includ sprijinirea celor 110 de persoane fără adăpost pentru a le reda demnitatea, egalitatea și bucuria.

Proiectul se va implementa în Iași.

 

Valoarea totală a proiectului este de 56992.56 euro din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 45000 euro și 11992.56 din bugetul asociației. Durata de implementare este de 12  luni (23/11/2020 – 24/11/2021).

  Proiect implementat de:

 Înființarea serviciului ”Duș social” pentru persoanele fără adăpost
bottom of page